Nieuws

Save the date: OPEN.archiefdag 4 november 2024

Graag willen wij jullie uitnodigen voor onze OPEN.archiefdag op 4 november 2024 die plaatsvindt op een mooie locatie: Het Nationaal Archief in Den Haag! Het Nationaal Archief is dé plek voor onderzoek, beleving en kennisdeling rondom archivering en wordt terecht het geheugen van Nederland genoemd....

Save the date: OPEN.archiefdag 20 november 2023

Graag willen wij jullie uitnodigen voor onze OPEN.archiefdag op 20 november 2023 die plaatsvindt op een mooie locatie: Het Nationaal Archief in Den Haag! Het Nationaal Archief zet zich in voor onderzoek, beleving en kennisdeling rondom archivering en kan zich daarmee het geheugen van Nederland...

KNB zet OPEN.suite in voor digitaal passeren

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft samen met OPEN.satisfaction in een periode van 3 maanden de eerste fase van een compleet nieuw document- en recordsmanagementsysteem geïmplementeerd om de digitale akten duurzaam toegankelijk te bewaren als onderdeel van het digitaal passeerplatform. Digitaal passeerplatform Op 1 augustus...

OPEN.suite helpt Omgevingsdienst Haaglanden op weg

Amersfoort, 18 juni 2021 Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) heeft samen met OPEN.satisfaction in een periode van zes maanden de eerste fase van een compleet nieuw document- en recordsmanagement systeem geïmplementeerd om hun informatie uit het primaire VTH proces duurzaam toegankelijk te bewaren. OPEN.suite ODH heeft in...

Webinar Samenwerkportaal

Graag willen we jullie uitnodigen voor het webinar ‘Veilig samenwerken met externe  ketenpartners  vanuit PowerBrowser’! Je werkt met veel organisaties samen op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving in het kader van de Omgevingswet. Je wilt elkaar voorzien van actieverzoeken en de daarbijhorende documenten. Tot nu toe wordt...